ANGELNIEMEN KYLÄYHDISTYS RY

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

ANGELNIEMEN SEUROJENTALOLLA to 19.11.2008 klo 18.30

 

Läsnä: Kirsi Mannonen, Risto Vuori, Mikko Laaksonen, Jari Laiho, Pekka ja Elina Kivelä, Onerva ja Jaakko Achren (saapuivat 18:35), Kaija Suomi ja Saila Rouhiainen (Saapuivat 18:40)Timo Kaasinen (saapui 19:10, lähti 20:30), Anne Mikkonen (saapui 19:35)

 

1.       KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Jari P. Laiho avasi kokouksen.

2.     KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Mikko Laaksonen valittiin puheenjohtajaksi.

3.     KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Jari Laiho valittiin sihteeriksi.

4.     KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA (2)

Katri Hallamaa ja Kirsi Mannonen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

5.     KOKOUKSEN ÄÄNTELASKIJOIDEN VALINTA (2)

Katri Hallamaa ja Kirsi Mannonen valittiin ääntenlaskijoiksi.

6.     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

7.     KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

8.     TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 (Jari Laiho)

Jari Laiho esitteli toimintasuunnitelman, johon esitettiin lisättäväksi kyläyhdistyksen järjestettäväksi vesi- ja viemäri-ilta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muilta osin sellaisenaan. (Liite1)

9.     TALOUSARVIO VUODELLE 2010 (Kaija Suomi)

Kaija Suomi esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite2)

10.  HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2010

Hallitukseen valitaan 7 jäsentä ja 3 varajäsentä.

Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle: Kirsi Mannonen (jatkaa), Mats Boijer (jatkaa), Leena Alanissi (jatkaa), Mikko Laaksonen

Varajäseniksi valittiin: Timo Kaasinen (jatkaa), Katri Hallamaa (jatkaa)

11.   TILINTARKASTAJIEN VALINTA (2)

Pekka ja Elina Kivelä valittiin tilintarkastajiksi.

12.  YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

Päätettiin olla perimättä jäseniltä jäsenmaksua vuodelta 2010.


13.  MUUT ASIAT

 

RANTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Jari Laiho esitteli ranta-alueen kehittämisen ehdotuksia (Liite3 ja Liite4), johon lisättiin seuraavia asioita:

1. Muut yhdistykset ja lähialueen asukkaat tulee huomioida suunnitteluvaiheessa, jotta kaikki tulevat kuulluksi ennen toteutusta.

2. Uimalan hankesuunnitelmassa on jo ranta-alueen parantamiseen tähtääviä vaiheita, joihin kannattaa yrittää vaikuttaa yhteistyössä Salon kaupungin kanssa.

3. Lisäehdotuksia suunnitelmaan: Pysäköintirajoitukset, info/ilmoitustaulu, grillaus valvotusti uimalan yhteyteen, selkeät vastuut alueen huollossa, rannan ruoppaus, aurinkoa lisää lasten rantaan ja pysäköintialueen valaistus tunnelmallisemmaksi.

 

NÄYTTÄMÖN KULISSIEN TILAAMINEN

Maunu Ikonen on lupautunut maalaamaan talvimaiseman n.185*250cm näyttämön lavasteeksi lähinnä tarvikkeiden hinnalla (max 500€). Keskusteltiin aiheesta ja todettiin, että taulussa tulee olla talvinen maisema ja meri. Päätettiin antaa toimeksianto yksimielisesti.

 

14.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:15

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja                                                  Sihteeri

 

 

_______________________                        ________________________

Mikko Laaksonen                                             Jari P. Laiho

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja                                     Pöytäkirjan tarkastaja

 

 

_______________________                        ________________________

Kirsi Mannonen                                               Katri Hallamaa