Angelniemen kyläyhdistys ry.
Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS 24.4.2008

Läsnä: Jari Laiho, Risto Vuori, Mauno Hakkila, Jaakko Achrén, Pekka Kivelä, Jouko Immonen, Liisa Tunnela, Antti Hallamaa, Kati Hallamaa, Minna Kotirinta, Kaija Suomi
Timo Kaasinen klo 19.10. kohdassa 10. Kirsi Mannonen saapui klo 19.45 kohdassa 12.
 
1. Jari toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen

2. Läsnöolijoiden toteaminen

3. Puheenjohtajaksi valittiin Achren Jaakko

4.  Sihteeriksi valittiin Minna Kotirinta

5. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hallamaa Antti ja Kivelä Pekka

6. Pöytäkirjantarjastajat toimivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa

7. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

8. Esityslista hyväksyttiin

9. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007

    -Jari Laiho kertoi vuoden 2007 toimintakertomuksen (LIITE 1)

-Iltapäiväkerhotoiminnan tarve tulevaisuudessa? Kyläyhdistys voisi tehdä kyselyn lasten vanhemmille, jotta todellinen tarve saadaan selville. Koulun
tilat saattavat käydä pieneksi kun suuri ryhmä astuu koulutielle.

10.    Tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus vuodelta 2007

-    Kaija kävi läpi Tuloslaskelman (LIITE 2)

-Huomioitavaa on että vuonna 2007 ei tehty suurempia remontteja

-Keskustelua syntyi äänentoistolaitteista, jotka ovat olleet suhteessa kallis hankinta. Pyritään jatkossa vuokraamaan laitteita enemmän, jotta saadaan hankintahintaa takaisin. Maininta vuokrausmahdollisuudesta lisätään esim. www-sivuille. Vuokraamisesta on kuitenkin syytä tehdä hyvät säännöt esim. korvausvelvollisuudesta yms. Mikäli laitteet rikkoontuvat.

11.    Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2007 tileistä.

12.    Muut asiat

-    Antti kysyi haluisiko kyläyhdistys ottaa hoitaakseen makkaranmyynnin Halikko-souduissa. Todettiin, että otamme vastaan tämän tehtävän paitamyynnin lisäksi.

-    Jari esitteli kyläsuunnitelman (LIITE 3).

-Maatalousyrityksistä puuttuu linkki josta löytyisi maanviljelijät.
-Aktiivista, määrätietoista kyläsuunnittelua kaivataan
-Halikon puutarhaviljely-yhdistys lisätään yhdistyksiin
-Kati on selvitellyt kansalaisopiston kurssien mahdollisuutta seurojentalolla   
alkamaan syksyllä.
-Seurakunnan saarna ?kivellä lisätään tapahtumakalenteriin.


    -Jari esitteli siirtoviemärihankkeen jatkosuunnitelman (LIITE 4)
        -Kaivattiin pitkän aikavälin suunnitelmaa
-Kaikkien etu olisi, että projeti olisi koordinoitu mielellään kunnan toimesta.
-Jakelu: Tekninen lautakunta ja vesilaitos.

    Uimala-projekti
-Keskustelua herätti edelleen piirustusten lopullinen versio. Jari ottaa yhteyttä kuntaan asiasta.
Jaakko Achrén        Minna Kotirinta
Puheenjohtaja        sihteeri

Antti Hallamaa        Pekka Kivelä
Pöytäkirjantarkastaja        Pöytäkirjantarkastaja